İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği'nde temel amacımız, Sahe Grup Gıda İlaç Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Sürdürülebilir Kalkınma hedef ve ilkelerini göz önünde bulundurarak, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının yaşanmadığı örnek bir kuruluş olmaktır.

Sahe Grup Gıda İlaç Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ürünleri bu amaca ulaşmak üzere;

  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki mevzuat ve diğer şartlara uyar.
  • Kuruluşumuzun sağladığı çalışma ortamlarında karşılaşılabilecek tüm tehlikeleri değerlendirir, risk analizlerini yapar ve riskleri azaltmak üzere çalışmalarda bulunur.
  • Faaliyetleri sırasında iş kazası meydana gelmemesi ve meslek hastalıklarının yaşanmaması için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni uygular ve geliştirir.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü yaymak üzere çalışanlarına gerekli eğitimleri verir, performans kriterlerini oluşturur ve izler.
  • Tüm çalışanlarımız, taşeronlarımız ve ziyaretçilerimiz, kuruluşlarımızda faaliyetlerini bu politika ile uyum içinde sürdürmekten sorumludur.


"TÜM İŞ KAZALARI ÖNLENEBİLİR"
"İŞ GÜVENLİĞİ HEPİMİZİN ÖNCELİĞİDİR"