Kalite Politikamız
Mumiyo Macunu olarak temel amacımız;

Çağdaş, kaliteli ve sağlıklı yaşamın gereği olan doğanın bize sunduğu organik ürünleri yaygınlaştırmaktır.

Bu amaç için çalışırken;
  • Ürünlerimizin tüm üretim aşamalarında, ilgili standart ve yönetim sistemleri ile diğer yasal yükümlülüklere uymayı,
  • İnovatif yaklaşımlarla tüketici ve müşterilerimizin gereksinim ve beklentilerini karşılayarak karlılığımızı ve rekabet gücümüzü artırmayı,
  • İnsan kaynaklarının gelişimini eğitim programları ve değerlendirme süreçleri ile sürekli desteklemeyi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığını yüksek tutmayı,
  • Tedarikçilerimiz ve diğer iş ortaklarımızla işbirlikleri oluşturmayı,
  • Toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmeyi,
  • Kalite Yönetim Sistemi'ni sürekli iyileştirmeyi ve etkinliğini sürdürmeyi,
taahhüt ederiz. Mumiyo Ailesi
175+ Çalışan
%78Y Kuşağı